Miškų veisimui – beveik 14 mln. eurų

(Vilnius, vasario 28 d.) Siekiantys puoselėti miškus jau nuo kovo 1 d. galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir gauti didesnę kasmetinę išmoką už įveisto miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Vasario 22 d. žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio įsakymu pakoreguotose taisyklėse patvirtinti ir nauji veisiamų želdinių įkainiai.

Šiam laikotarpiui skirta 13,9 mln. Eur paramos lėšų. Tai pirmasis paraiškų priėmimo etapas, antrą kartą šiais metais paraiškas miškui įveisti bus galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d.

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

Miškų veisimui – beveik 14 mln. eurų

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.