Miško darbų rangovai mato landas korupcijai

(Vilnius, lapkričio 29 d.) Po urėdijų reformos Miško darbų rangovų asociacija (MDRA) skelbia jaučianti diskriminaciją ir perspėja , kad ateityje neliks kam dirbti miškuose.

MDRA atstovų atsiųstame dokumente, kuriuo kreiptasi į valdžios atstovus teigiama, kad miškų urėdija po reformos konkurse rangovams pateikia tokias sąlygas, pagal kurias sudėtinga dirbti rentabiliai. „Pagal šias sąlygas rangovas pateiks vieną įkainį kirtimui (paprastumo dėlei laikykime kad ištraukimo ir biržių paruošimo paslauga neperkama). Pagal tą patį įkainį bus kertami ir einami kirtimai, kur dienos našumas 5 kubiniai metrai benzopjūklui, ir našūs pušynai, kur ir su benzopjūklu galima gaminti 25 m3 per dieną, jau nekalbant apie galimybę kirsti su medkirte. Todėl dienos uždarbis gali skirti kelis ar keliolika kartų. Koks tokių kirtimų santykis – konkurso sąlygose nenumatyta skelbti“, – skelbiame pranešime.

Jei rangovas atsisakytų kirsti nenašius plotus, tektų mokėti 1000 Eur baudą. Nespėjus iškirsti laiku – irgi bauda 1000 Eur. „Todėl nežinome kokioje visuomenėje nevyktų kyšių nešimas už tai, kad būtų paskirta geresnė biržė. Uždarbio skirtumas gali būti toks didelis, kad kyšio triženklės sumos neatrodytų didelės. Jei tai vykdavo iki šiol, kai daugumoje urėdijų už blogesnes biržes buvo taikomi didesni įkainiai, – kodėl turėtų nevykti dabar, kai nuo skirstytojo malonės priklausys rangovo uždarbis ar net likimas?“, – retoriškai klausiame rašte.

Rangovus piktina, kad rangovai turi tenkintis tokia pačia savikaina, kokia deklaruojama urėdijoje, kai ji darbus organizuoja pati:   „Būdas būtų teisingas, jei urėdijos mechanizmai dirbtų ne pačiose geriausiose biržėse. (..) Dėl mažesnio stiebo tūrio, dėl didesnio lapuočių procento, dėl užmirkimo ir kitų sąlygų rangovų darbo našumas yra žymiai mažesnis. Į tai atsižvelgiama visose aplinkinėse valstybėse (…). Tie skirtumai matuojami kartais, o ne procentais. Todėl ciniška sakyti, kad rangovai turi tenkintis tokia pačia kaip VMU savikaina. Jei rangovams būtų atiduotos tos biržės, kurias dabar kerta ir veža urėdija, rangovai dirbtų ir už mažesnius įkainius.“

Rangovai skundžiasi ir dėl to, kad negali apžiūrėti biržių, žinoti, kokie kirtimai bus paskirti, nors einamo kirtimo ir plyno savikaina skiriasi iki 5 kartų. Sąlygas sunkina ir tai, kad pasirašant sutartį 2 metams tenka įšaldyti lėšas kaip garantą 5 proc. nuo 2 metų apimties, kas tolygu 10 proc. metinės apimties.

MDRA perspėja, kad įmonės masiškai palieka konkursus, trūksta darbininkų.

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.