Mažėja kliūčių į EBPO – keičiami Konstitucijos straipsniai

(Vilnius, sausio 12 d.) Šiandien Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinį įstatymą, šalinantį kliūtis Lietuvai 2018 metais tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  (EBPO) nare.

Narystė EBPO, pasak žemės ūkio ministro Broniaus Markausko, yra aiškus tarptautinės bendruomenės pripažinimas, kad Lietuva laikosi aukščiausių viešosios administracijos, konkurencijos, korporacijos valdymo, investavimo, finansų rinkų standartų ir yra atvira bei patikima investuotojų partnerė.

„Lietuvai įstojus į šią organizaciją užsienio ir vidaus investuotojai žinos, kad laikomės svarbiausių standartų. EBPO, vertindama Lietuvos nacionalinį reguliavimą dėl nuosavybės teisių į žemę įgijimo ir atvirumo investicijoms šioje srityje, pateikė rekomendacijas dėl būtinų žingsnių, kad atitiktume organizacijos standartus“, – teigia žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Seimas pritarė siūlymui suderinti konstitucinio įstatymo nuostatas su EBPO standartais, taip pat patikslinti Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus.

Pagal priimtas nuostatas nuosavybės teise žemę, vidaus vandenis ir miškus galės įsigyti tik tie užsienio juridiniai asmenys, taip pat kitos užsienio organizacijos, kurios įsteigtos valstybėse, neįeinančiose į buvusios SSRS pagrindu įkurtas valstybių sąjungas ar sandraugas. Taip pat išliks būtinas kriterijus – priklausymas bent vienai iš šių organizacijų, sąjungų: Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoms, Europos ekonominės erdvės susitarimui. Priimtos pataisos bus aktualios tais atvejais, kai, pavyzdžiui, valstybė, priklausanti buvusios SSRS pagrindu įkurtoms politinėms, karinėms, ekonominėms ar kitokioms sąjungoms arba sandraugoms, taip pat apsispręstų prisijungti prie, pavyzdžiui, EBPO ir taptų šios organizacijos nare. Tokių valstybių piliečiams, nuolatiniams gyventojams ar jose įsteigtoms įmonėms nebūtų leidžiama Lietuvoje įsigyti žemės, vidaus vandenų ar miškų.

Taip pat  atsisakyta nuostatų dėl abipusiškumo principo, kuris yra nesuderinamas su EBPO standartais, nes sukuria prielaidas diskriminuoti, riboja laisvą kapitalo judėjimą.

EBPO (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) – tai daugiašalis forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės ir socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Ši organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą diegiant gerąsias pasaulines praktikas bei standartus viešosios politikos srityje. Šiuo metu EBPO priklauso 35 valstybės. Lietuva stojimo į EBPO procesą buvo pakviesta pradėti 2015 m.

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.