Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1 DOJUS agro

Kaupimas privačiuose pensijų fonduose po reformos: pagrindiniai aspektai

Autorius: Agroeta
Kaupimas privačiuose pensijų fonduose po reformos: pagrindiniai aspektai
Kaupimas privačiuose pensijų fonduose po reformos: pagrindiniai aspektai
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos pensijų kaupimo sistemoje įsigaliojo naujos kaupimo privačiuose pensijų fonduose nuostatos.

Priimti teisės aktų pakeitimai  įtvirtino naujas kaupimo taisykles. 

Pirmoji jų: automatinis jaunų iki 40 metų asmenų įtraukimas į papildomą privatų pensijų kaupimą. Nenorintys kaupti privalo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybai pateiktų pranešimą apie atsisakymą dalyvauti pensijų kaupime. Šie asmenys turi tris galimybes pasirinkti (apsispręsti turi iki 2019 metų birželio 30 dienos:

1. Nutraukti dalyvavimą privačiame pensijų kaupime (tuomet sukauptos lėšos bus pervestos į „Sodrą“),

2. Sustabdyti dalyvavimą privačiame pensijų kaupime (naujos įmokos nebus pervedamos, tačiau sukaupta suma liks pensijų fonde),

3. Dalyvauti privačiame pensijų kaupime.

Visi kiti asmenys, kurie pageidauja stabdyti ar nutraukti pensijų kaupimą, turi iki 2019 metų birželio 30 dienos pateikti atitinkamą prašymą pensijų kaupimo bendrovei, jei asmuo nebuvo dalyviu, – atsisakymą kaupti.

Jeigu asmenys pasirinks kaupti privačiuose pensijų fonduose, jie sukakę pensiniam amžiui, gaus pensiją iš pasirinktos pensijų kaupimo bendrovės. 

Toliau pristatysiu, kokios yra pensinės išmokos ir kada bus mokamos.

Jeigu iki pensinio amžiaus sukaupsite iki 3000 Eur, Jums bus išmokėta vienkartinė išmoka. Sukaupti pinigai yra paveldimi.

Jeigu sukaupsite nuo 3000 iki 10 000 Eur, Jums pensijų kaupimo bendrovė mokės periodines išmokas iki 85 metų. Periodinių  išmokų dydis priklausys nuo Jūsų sukauptos sumos. Sukaupti pinigai yra paveldimi.

Jeigu sukaupsite virš 10 000 Eur bus privaloma įsigyti SODROs anuitetą. Anuitetas yra periodinė pensijų išmoka iki gyvos galvos, kurios visa išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui.  Bus galima pasirinkti vieną` iš dviejų anuitetų rūšių: atidėtąjį arba paprastąjį.

Standartinis pensijų anuitetas – tai anuitetas, kai pensijų išmokos pradedamos mokėti iš karto asmeniui, įsigijusiam anuitetą, ir mokamos iki gyvos galvos. Išmoka būtų mokama iš „Sodros“. Standartinis pensijų anuitetas nepaveldimas.

Atidėtasis pensijų anuitetas – tai anuitetas, kurį dalyvis įsigyja sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, tačiau pensijų anuiteto išmokos pradedamos mokėti tik šiam sulaukus 85 metų amžiaus ir mokamos iki mirties. Tai reiškia, kad nuo 65 iki 84 metų asmuo iš pensijų fondo gautų periodines išmokas (kurios yra paveldimos), o nuo 85 metų – atidėtojo pensijų anuiteto išmokas iš „Sodros“. Atidėtasis pensijų anuitetas yra nepaveldimas.

Pensijų anuitetas ir periodinės išmokos nėra tas pats. Periodinės išmokos mokamos tol, kol pakanka asmens sukauptų pinigų. Pensijų anuiteto išmokos mokamos iki pat mirties net jeigu pasibaigia žmogaus sukaupti pinigai. Dėl šios priežasties pensijų anuitetą reikia įsigyti už nustatytą kainą. Periodines ir vienkartines išmokas mokės pensijų fondai, anuitetą – „Sodra“.

„Sodra“ taps vienintele anuitetų teikėja. Šiuo metu tai atlieka gyvybės draudimo bendrovės. Centralizuotą anuitetų mokėjimą nutarta perduoti „Sodrai“, nes ji nėra komercinė įstaiga, nesiekia pelno bei gali efektyviau suvaldyti riziką. „Sodrai“ tapus anuiteto mokėtoja, II pakopoje sukauptos lėšos bus aiškiai atskirtos nuo bendro biudžeto ir administruojamos atskirai.

Reziume: pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri būtų įsipareigojusi garantuoti pensininkams buvusių jų darbingu laikotarpiu turėtas pajamas. Taigi kaupti pensijai reikia. Tik turėtumėte apsispręsti kokiu būdu tai darysite: kaupsite lėšas banke, investuosite į nekilnojamąjį ar kitokį turtą, kaupsite privačiuose pensijų fonduose ar rinksitės kitokius lėšų kaupimo oriai senatvei būdus.

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai

T Hegvita agro