Galimybė Lietuvai: EK finansavimą Europos Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimui skatinti

(Briuselis, sausio 12 d.) Europos Komisija didina finansavimą ES žemės ūkio produktų pardavimui skatinti, pranešė EK atstovybė Lietuvoje.

„Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti Europos žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo pasaulyje ir Europos Sąjungoje programų pasiūlymus. Programoms bendrai finansuoti iš viso skirta 169 mln. EUR, ši suma yra 27 mln. EUR didesnė nei 2017 m.“, – teigiama žinutėje.

Joje aiškinama, kad programos gali apimti įvairias temas nuo sveikos mitybos iki specifiniams rinkos sektoriams skirtų bendrųjų kampanijų.

Du trečdaliai turimo finansavimo skirta ES maisto produktų pardavimui skatinti ne ES šalyse, visų pirma tose, kurios turi didelį ES žemės ūkio maisto produktų eksporto didinimo potencialą, pavyzdžiui, Kanadoje, Japonijoje, Kinijoje, Meksikoje ir Kolumbijoje.

Europos Sąjungoje įgyvendinamomis programomis daugiausiai dėmesio turėtų būti skiriama vartotojų informavimui apie įvairias ES kokybės sistemas ir geografinių nuorodų ar ekologiškų produktų ženklus. Sektorių finansavimas bus skiriamas tvaraus gyvulių, tarp jų avių ir ožkų, veisimo programoms.

„Pagal šiandien paskelbtą kvietimą pasiūlymus gali teikti įvairios organizacijos: prekybos organizacijos, gamintojų organizacijos ir žemės ūkio maisto produktų įstaigos, atsakingos už pardavimo skatinimo veiklą, ir kt.“, – galimybę ir žemės ūkiui akcentuoja EK atstovybė.

Paprastų programų pasiūlymai gali būti teikiami vienos ar kelių organizacijų iš tos pačios ES valstybės narės; daugiašalių programų pasiūlymai gali būti teikiami bent dviejų organizacijų iš ne mažiau kaip dviejų valstybių narių arba vienos ar kelių Europos organizacijų. Susijusios kampanijos paprastai trunka trejus metus.

Pasiūlymai turėtų būti pateikti iki 2018 m. balandžio 12 d. specialiame portale. Komisija įvertins pasiūlymus ir rudenį paskelbs, kurie iš jų buvo atrinkti.

ES vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga CHAFEA teikia įvairių priemonių, padedančių pareiškėjams sėkmingai pateikti savo pasiūlymus.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.