ES sandėliuose lieso pieno miltų kiekis sumažėjo iki 350 tūkstančių tonų, bet paguodos nedaug

(Briuselis, gegužės 18 d.) Europos Sąjungos šalims pavyko neskausmingai šiek tiek ištuštinti lieso pieno miltų intervencinius sandėlius, kurie pastaraisiais mėnesiais buvo gana didele problema žaliavos supirkimo kainų augimui. Šiuo metu sandėliai ištuštėjo iki 350 tūkst. tonų, bet ekspertai šį kiekį vis dar įvardija kaip didelę kliūtį pieno supirkimo kainoms toliau augti. Išparduodant atsargas, rinkoje atsiranda produkcijos perteklius, todėl žaliava irgi pradeda pigti. Sukaupus pernelyg daug atsargų, rinkoje kyla įtampa, nes sandėlių plotai irgi yra riboti.

Pastaruosius mėnesius pieno supirkimo kainos didėjo nežymiai ir šiuo metu išsilaiko ties 33 euro centų už kilogramą riba. „Net ir tokia kaina tik iš dalies padengia gamybos išlaidas“, – sako Europos pieno tarybos (EMB) prezidentas Romuald Schaber‘as.

Jis įsitikinęs, jei ES šalys dar plačiau atvertų sandėlius, pieno supirkimo kainos neišvengiamai smuktų. „Sandėlių tuštinimas pasiteisintų nebent tada, jei staiga prireikėtų stabilizuoti pieno kainas rinkoje“, – sako R. Schaber‘as.

Kalbėdamas apie pieno gamintojų sąnaudas, R. Schaber‘as aiškina, esą jos yra skirtingos Europos Sąjungos valstybėse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Belgijoje, rentabilumo riba yra įvardijama 0,40 Eur/kg.

EMB vadovas pakartojo Europos Sąjungos priimtą sprendimą naikinti pieno kvotas 2015 metais kaip didžiausią klaidą. „Po pieno kvotų panaikinimo, ES šalys-narės pradėjo kaupti intervenciniuose sandėliuose lieso pieno miltus, bet šis rinkos reguliavimo instrumentas nepasiteisino. Pieno supirkimo kainos nepadidėjo. Dabar tie intervenciniai sandėliai tapo „švinu skrandyje“. Atsargų negalima tiesiog išmesti į rinką ir pigiai parduoti“,  pabrėžė R. Schaber‘as.

Iš dalies, pasak jo, pasiteisino praėjusiais metais įgyvendinta savanoriška pieno gamybos sumažinimo programa, bet ji buvo vienkartinė. EMB prezidentas R. Schaberas ragina imtis ir kitų reguliavimo priemonių, padėsiančių pieno gamintojams atsispirti būsimoms krizėms. Savanoriškas pieno gamybos sumažinimas būtų tik vienas iš instrumentų.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.