EBPO Žuvininkystės komitetas – už Lietuvos narystę

(Vilnius, lapkričio 20 d.) Paryžiuje įvykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Žuvininkystės komiteto posėdyje buvo svarstomas ir Lietuvos pasirengimas stoti į EBPO, teikiamos Žuvininkystės komiteto rekomendacijos ir pristatomas Lietuvos žuvininkystės sektorius.

EBPO Žuvininkystės komitete žuvininkystės sektorių pristatęs žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas pasidžiaugė, kad komitetas patvirtino Lietuvos narystę ir teigiamai įvertino Lietuvos žuvininkystės sektoriaus valdymą, strateginius tikslus ir teisinę bazę.

„EBPO Žuvininkystės komitetas pateikė analitinio pobūdžio rekomendacijų ir įžvalgų dėl Lietuvos žuvininkystės valdymo metodų ir pabrėžė, kad einame teisingu keliu, o pokyčiai yra būtini siekiant subalansuoti tiek socialinius ir ekonominius, tiek išteklių išsaugojimo ir aplinkos aspektus. Sulaukėme labai pozityvaus palaikymo ir klausimų  – tiek iš mūsų artimiausių kaimynų – Estijos, Latvijos, Vokietijos, Švedijos – atstovų, tiek ir iš Australijos, Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kolegų. Vienos šalys prašė plačiau papasakoti apie perleidžiamųjų žvejybos teisių sistemą, akvakultūrą, žuvininkystės sektoriaus administravimo funkcijų pasiskirstymą tarp institucijų, kitos guodėsi panašiomis problemomis žuvininkystės srityje, todėl manau, kad komitetas bus puiki galimybė plėsti žinias ir supratimą pasauliniu lygmeniu, diskutuoti ir priimti bendrus sprendimus, atsižvelgiant į naujausias žuvininkystės sektoriaus tendencijas ir iššūkius,“ – sakė viceministras A. Bogdanovas.

Pažymėtina, kad Lietuvos atitiktis EBPO standartams yra vertinama 21 EBPO komitete. Komitetai, kurie pagal Stojimo veiksmų planą atlieka detalias peržiūras, apima įvairias ūkio sritis. Visiems EBPO komitetams pritarus Lietuvos narystei, galutinis sprendimas bus priimtas EBPO Taryboje.  Žuvininkystės komitete gautas pritarimas dėl narystės yra dešimtas Lietuvos gautas pritarimas EBPO. 2017 m. tikimasi užbaigti Lietuvos vertinimo procesą 19-oje komitetų.

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.