Išvada: žemės ūkiu žmonija nenaikina miškų

Palydovinės nuotraukos atskleidė, kad maždaug pusė Žemės paviršiaus, kurią apdirbo žmogus, sudaro dirbtinai atauginti miškai. Pasaulinis miškininkystės centras (WAC) teigia, kad tai visiškai prasilenkia su nuomone, jog žemės ir miškų ūkis masiškai naikina miškus. Tyrimo duomenimis, 46 proc. naudmenų (daugiau nei 1 mlrd. ha), kuriuose gyvena apie 500 mln. žmonių, miškai sudaro daugiau kaip 10 …Daugiau »

Nelaimės akivaizdoje privatūs miškai palikti likimo valiai

Prienuose ir Varėnoje vyko didelio susidomėjimo sulaukusios Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) organizuotos konsultacinės sueigos nukentėjusiems nuo audros miškų savininkams. Šiuose susitikimuose dalyvavo apie 200 savininkų ir jų šeimų narių, miškininkystės bei darbo saugos specialistai, rangovai, medienos pirkėjai, motorinių pjūklų pardavėjai, atsakingi aplinkosaugos ir miškų urėdijų pareigūnai, valdžios atstovai. Konstatuota, kad rugpjūčio 8 d. vėtros …Daugiau »