Smulkieji ūkiai paprašė 4 mln. eurų didesnės paramos nei numatyta skirti (1)

(Vilnius, rugpjūčio 14 d.) Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ buvo pateiktos 656 paraiškos 9 746 601 Eur paramai gauti. Minėtam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 6 015 038 eurų paramos lėšų, taigi buvo paprašyta beveik 4 mln. Eur paramos daugiau nei šiam šaukimui buvo numatyta. …Daugiau »

Miško valdytojams  – daugiau kaip milijonas eurų paramos

(Vilnius, rugpjūčio 14 d.) Nuo rugsėjo 3 d. miško valdytojai galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškos bus renkamos iki spalio 31 d. Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamos …Daugiau »

Gyvulių draudimo įmokų kompensavimo naujovės

(Vilnius, rugpjūčio 14 d.) Liepos 6 d. įsigaliojo naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ taisyklių naujovės, kurios liečia ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimą. Taisyklių nuostatos taikomas paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo, taip pat paraiškoms, pateiktoms iki šio įsakymo įsigaliojimo, jei galutiniai sprendimai …Daugiau »

Šiandien – kompensacijos dėl liūčių

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Šiandien ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl praėjusių metų liūčių, išmokėta didžioji  kompensacinių išmokų dalis.  Ūkininkų sąskaitos pasipildė 6,8 mln. Eur, ši suma išmokėta beveik 3 tūkst. paramos gavėjų, atitikusių keliamus reikalavimus ir nurodžiusių teisingus banko sąskaitų numerius. Likę 300 paramos gavėjų išmokų sulauks iki rugpjūčio 17 d. Kompensacinės išmokos mokamos ūkininkams, kurių 2017 …Daugiau »

Visiems siekiantiems investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą – solidi parama

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Produktų perdirbimo, rinkodaros ir (arba) plėtros veiklai įgyvendinti per du paraiškų surinkimo mėnesius – birželį ir liepą – NMA buvo pateiktos 29 paraiškos. …Daugiau »

Bitininkus kviečia teikti paraiškas: kompensuos išlaidas už cukrų

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Paraiškos pagal Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės bus priimamos iki rugsėjo 15 d. Tie bičių laikytojai, kurie dėl objektyvios svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.) vėluos pateikti paraišką, turės galimybę ją teikti iki rugsėjo 29 d., kartu pateikiant prašymą ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo …Daugiau »

Kenčiantiems dėl stichinės sausros – paprastesni reikalavimai (1)

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Pareiškėjai, dalyvaujantys NMA administruojamose priemonėse, nerimauti neturėtų – NMA supaprastino dokumentų pateikimo tvarką ūkininkams, kenčiantiems nuo stichinės sausros. Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, nerimauti neturėtų. Patikrų specialistai nefiksuos pažeidimų, susijusių su įsipareigojimais, kurių įvykdyti neleidžia sausra (atkreiptinas dėmesys, …Daugiau »

Nukentėjusieji nuo liūčių sulauks kompensacijų jau šią savaitę (1)

(Vilnius, rugpjūčio 8 d.) Šalies žemdirbiai, kuriems ilgalaikiai lietūs pernai pridarė didelės žalos, netrukus sulauks kompensacijų. Net 75 proc. ES paramos lėšų bus išmokėta jau rugpjūčio 10 d., likusi suma –  iki rugpjūčio 17 d. Europos Komisija 2017 m. nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. eurų kompensaciją už žuvusius …Daugiau »

Apie posėlio sėją būtina pranešti NMA

(Vilnius, rugpjūčio 8 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) patikslino informaciją apie posėlio sėją. Ūkininkai, atlikę sėją ir planuojantys išlaikyti posėlį trumpiau nei nustatyta taisyklėse, apie posėlio sėją turi  informuoti NMA  ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei …Daugiau »

Šienautojus užgrius tikrintojai

(Vilnius, rugpjūčio 3 d.) Nuo rugpjūčio pradžios prasidėjo ūkių, siekiančių gauti tiesiogines išmokas, patikros, kurių metu bus tikrinama, kaip laikomasi šienavimo reikalavimų. Dėl šienavimo pažeidimų bus tikrinama ne mažiau kaip 5 proc. pareiškėjų. Apie numatomą atlikti patikrą vietoje, Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai apie patikrą ūkininkus informuoja. Patikras planuojama užbaigti iki rugsėjo pabaigos. Bitininkams, įregistravusiems bičių …Daugiau »

1 2 3 4 50