Nenašių žemių ūkininkams pradedami taikyti nauji reikalavimai

(Vilnius, balandžio 4 d.) Žemės ūkio ministro kovo 28 d. įsakymu buvo patvirtinta nauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių redakcija. Supažindiname su naujausiais paramos teikimo reikalavimais. Parama ūkininkaujantiems nederlingose vietovėse skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant …Daugiau »

Paramos gavėjai ataskaitas turi pateikti per šį mėnesį

(Vilnius, balandžio 4 d.) Paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus ir kurių projektų priežiūros laikotarpis dar nėra pasibaigęs, iki balandžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privalo pateikti metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus. Nuo šių metų teikiant metines ataskaitas, jei už paramos lėšas įsigytą turtą įsipareigota apdrausti, NMA papildomai reikia pateikti ir investicijų draudimo apmokėjimo …Daugiau »

NMA pernai gavo per 700 pranešimų apie pažeidimus, pusė jų buvo tikri

(Vilnius, kovo 30 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūroje (NMA) jau tryliktus metus veikia „Pasitikėjimo linija“. Ja anonimiškai galima pranešti apie galimus piktnaudžiavimo atvejus, siekiant neteisėtai pasisavinti paramos lėšas, nesąžiningą paramos gavėjų elgesį, taip pat įtarus NMA darbuotojų galimai neskaidrius veiksmus ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Nuo „Pasitikėjimo linijos“ veikimo pradžios, t. y. 2005 m. gruodžio 20 d., iki …Daugiau »

Kompensacijos už pražuvusį nuo liūčių pasėlį – yra tam tikrų sąlygų

(Vilnius, kovo 29 d.) Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už 2017 m. pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklės. Supažindiname su paramos teikimo svarbiausiais reikalavimais. Europos Komisija nukentėjusiems nuo praėjusios vasaros liūčių Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. Eur paramos. Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis ūkininkai, kurių …Daugiau »

Šiemet yra išmokų už pasėlius naujovių

(Vilnius, kovo 16 d.) Ūkininkai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia dėmesį į reikalavimus, kai EASV užskaitai dirvos gerinimo tikslais sėjamas posėlis arba įsėlis. 1 m2 posėlio arba žolinio įsėlio atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Praėjusiais metais …Daugiau »

ŽŪM kviesdama draustis pavyzdžiu rodo Pauliukų žemės ūkio bendrovę

(Vilnius, kovo 1 d.) Ūkininkas ir verslininkas Andrejus Štombergas, valdantis vieną didžiausių žemės ūkio bendrovių (ŽŪB) Lietuvoje, neslepia – per 25 veiklos metus teko patirti visko – ir mažų, ir didelių problemų, o pagrindinė išmokta pamoka yra tai, kad nuo rizikos nė vienas nėra apsaugotas. Pasak jo, pagrindinis saugiklis – tai draudimas, kažkada išgelbėjęs nuo …Daugiau »

Pakeistas paraiškų priėmimo grafikas

(Vilnius, vasario 22 d.) Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas šių metų paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo grafikas. Atnaujintame grafike nukeltas paraiškų pagal KPP priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ rinkimo terminas. Paraiškos pagal paminėtą veiklos sritį bus renkamos …Daugiau »

Ministras tikina atstovaujantis visiems žemdirbiams

(Vilnius, vasario 20 d.) „Šis finansinis laikotarpis jau įpusėjo, tad galime apžvelgti rezultatus ir įvertinti, kokią paramą šalies žemės ūkis gavo per Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos ir valstybės pagalbos priemones, taip pat tiesioginėmis išmokomis. Šie rezultatai akivaizdžiai paliudija, kad ministerija atstovauja visam šalies žemės ūkiui, o ne tik vienam kuriam jo sektoriui ar  …Daugiau »

Šiais metais veislininkystei paremti numatyta daugiau kaip 3,3 milijono eurų, kilmės knygoms – per 200 tūkst. eurų

(Vilnius, vasario 14 d.) Šiais metais Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonei „Parama veislininkystei“ skirta iš viso 3,35 mln. eurų, kurie jau padalyti pagal atskiras veiklos kryptis. Kaip matyti iš vakar žemės ūkio ministro pasirašyto įsakymo, daugiausiai pinigų atiteks gyvulių genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams. Tam numatyta 3,05 mln. eurų. Ūkinių …Daugiau »

Pieno gamintojai ūkių modernizavimui ketina reikalauti 40 mln. eurų

(Kaunas, vasario 9 d.) Žemdirbių suvažiavimui parengtoje žemdirbių rezoliucijos projekte numatyi ir reilalavimai pieno sektoriaus plėtrai. Ketinama išplėsti paramą ir peržiūrėti gamtosauginius reikalavimus. „2014-2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ turi būti atskirai skirta 40 mln. eurų pieno ūkių modernizavimui (fermų statybai, rekonstrukcijai, bei fermų įrenginiams), skiriant tokį finansavimo intensyvumą: …Daugiau »

1 2 3 4 46