Ūkio ir verslo plėtrai – 19 mln. eurų

(Vilnius, rugsėjo 4 d.) Kaime dirbantys fiziniai asmenys ir mažos įmonės nuo spalio 2 d. jau vėl gali kreiptis ES paramos veiklai plėtoti. 2017 m. rugsėjo 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir …Daugiau »

Puiki proga modernizuoti žemės ūkio valdas

(Vilnius, rugpjūčio 7 d.) Jau rugsėjo 4 d. prasidės paraiškų, skirtų žemės ūkio valdų modernizavimo paramai gauti, rinkimas. Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki spalio 31 d. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramą numatyta teikti …Daugiau »

Žemės ūkio valdoms atnaujinti ar plėsti – parama

(Vilnius, rugpjūčio 4 d.) Neseniai patvirtintos naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės. Jose  numatyta, kad parama bus teikiama ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams ir juridiniams asmenims. Paramos lėšomis …Daugiau »

Paramos gavėjams NMA primena apie darbus, kuriuos būtina atlikti rugpjūtį

(Vilnius, rugpjūčio 3 d.) Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku. Būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos. Šiais metais tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytas vėlesnis šienavimo darbų atlikimo terminas pareiškėjams, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra įregistravę …Daugiau »

Už dalyvavimą renginiuose – valstybės parama

(Vilnius, rugpjūčio 3 d.) Žemės ūkio ministerija skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą dalyvauti renginiuose užsienio valstybėse. Paraiškas gali teikti dalyvavimo žemės ūkio ir (ar) maisto produktų renginiuose (parodose, mugėse, pristatymuose, verslo misijose) užsienio valstybėse organizavimu užsiimantis ūkio subjektas arba pats renginiuose dalyvaujantis ūkio subjektas. Galutinis pagalbos gavėjas – pirmine gamyba ir (arba) perdirbimu ir …Daugiau »

Lietuvos ūkininkus pasieks beveik 34 mln. eurų

  (Vilnius, rugpjūčio 2 d.) Šiandien Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui šalies ūkininkams skirti 33,9 mln. eurų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos. Parama iš biudžeto bus skiriama pienininkams, gyvulių augintojams ir žemdirbiams. Pasak žemės ūkio ministro Broniaus Markausko, šios paramos ypač  laukia pieno gamintojai, nes vasara jiems yra daugiausiai apyvartinių lėšų reikalaujantis laikotarpis. Projektas …Daugiau »

NMA atnaujino paraiškų rinkimo grafiką

(Vilnius, rugpjūčio 1 d.) Informuojame, kad 2017 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu pakoreguotas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2017 metais grafikas. Patikslintame grafike pratęstas paraiškų, teikiamų pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ …Daugiau »

Gamintojų organizacijoms įsisteigti – 1 mln. Eur paramos

(Vilnius, liepos 31 d.) Rugpjūčio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Parama teikiama grupių ir organizacijų įsisteigimui žemės ūkio sektoriuje. Paraiškos bus priimamos iki rugsėjo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta …Daugiau »

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos dalyviai gali vėl siekti paramos

(Vilnius, liepos 27 d.) Nuo rugpjūčio 1 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos iki spalio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Tai jau antrasis paraiškų priėmimo etapas šiais metais. Paramos pagal KPP priemonę …Daugiau »

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybai plėsti – 10 mln. eurų

(Vilnius, liepos 27 d.) Lietuvos pramonės įmonėms atsiveria dar viena galimybė sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą bei taip prisidėti prie aplinkos saugojimo. Ūkio ministerija kviečia šias įmones įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pirmuoju kvietimu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms …Daugiau »

1 2 3 4 41