Šiais metais veislininkystei paremti numatyta daugiau kaip 3,3 milijono eurų, kilmės knygoms – per 200 tūkst. eurų

(Vilnius, vasario 14 d.) Šiais metais Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonei „Parama veislininkystei“ skirta iš viso 3,35 mln. eurų, kurie jau padalyti pagal atskiras veiklos kryptis. Kaip matyti iš vakar žemės ūkio ministro pasirašyto įsakymo, daugiausiai pinigų atiteks gyvulių genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams. Tam numatyta 3,05 mln. eurų. Ūkinių …Daugiau »

Pieno gamintojai ūkių modernizavimui ketina reikalauti 40 mln. eurų

(Kaunas, vasario 9 d.) Žemdirbių suvažiavimui parengtoje žemdirbių rezoliucijos projekte numatyi ir reilalavimai pieno sektoriaus plėtrai. Ketinama išplėsti paramą ir peržiūrėti gamtosauginius reikalavimus. „2014-2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ turi būti atskirai skirta 40 mln. eurų pieno ūkių modernizavimui (fermų statybai, rekonstrukcijai, bei fermų įrenginiams), skiriant tokį finansavimo intensyvumą: …Daugiau »

Asbestinių stogų keitimui – 2,3 mln. eurų

(Vilnius, sausio 25 d.) Vasario 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradedamos rinkti paraiškos asbestiniams stogams pasikeisti. Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus ir taip pagerinti gyvenimo kokybę, paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ galės teikti …Daugiau »

Kaimo bendruomenėms – 800 tūkst. eurų

(Vilnius, sausio 22 d.) Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo šio pirmadienio iki vasario 23 d. gali teikti paramos paraiškas. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 800 tūkst. eurų. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams; renginių …Daugiau »

Verslo pradžios kaime projektų atsirado už 17,5 mln. eurų ir dar liko „laisvų“ 1,5 milijono

(Vilnius, sausio 18 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sudarė verslo pradžios kaime projektų prioritetinę eilę, bet paaiškėjo, kad iš 19 mln. eurų, skirtų KPP priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, pateikta projektų tik už 17,5 mln. eurų. Projektų paraiškas NMA rinko spalio-lapkričio mėnesiais. Be vadovo E. Bėronto likusi agentūra nustatė, kad iš 135 NMA paraiškas pateikusių …Daugiau »

Žuvininkystės strategijoms paremti skirta 6 mln. eurų

(Vilnius, sausio 17 d.) Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG) per 2007-2013 m. gavo 6 mln. eurų strategijoms įgyvendinti. Viena didžiausių ŽRVVG – Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė – praėjusiuoju finansiniu laikotarpiu buvo pripažinta netinkamai panaudojusi dalį paramos lėšų, kurios buvo skirtos šios ŽRVVG parengtai Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategijai įgyvendinti 2007-2013 m. Šiai vietos veiklos …Daugiau »

Bendradarbiavimo projektuose galima gauti iki 100 proc. Europos Sąjungos paramos

(Vilnius, sausio 17 d.) Beveik 2 mln. eurų ketinama skirti ūkininkų bendradarbiavimo projektams, kuriuos įgyvendinus jie lengviau galės realizuoti žemės ūkio produktus. Šių projektų pagalba ūkiams bus ir lengviau gaminti bei perdirbti produktus. Paraiškas Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradės rinkti nuo vasario mėnesio pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį …Daugiau »

Nustatyti šių metų paraiškų teikimo grafikai

(Vilnius, sausio 4 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūra numačiusi metinį grafiką rinkti paraiškas paramai pagal įvairias sritis. Šiemet bus skelbiami šaukimai teikti paraiškas pagal itin laukiamą veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, jas planuojama rinkti nuo gegužės 2 d. iki birželio 29 d. Net du kartus 2018-aisiais numatyta rinkti paraiškas pagal itin daug dėmesio sulaukiančią veiklos sritį …Daugiau »

Vyriausybė svarstys, ar bylinėtis su EK dėl gautos milijoninės baudos už prastą paramos administravimą

(Vilnius, sausio 3 d.) Vyriausybė svarstys, ar verta kreiptis į Europos Sąjungos teismą, kad šis panaikintų Europos Komisijos (EK) sprendimą Lietuvai sumokėti 11,3 mln. eurų dėl pažeidimų administruojant paramą žemės ūkiui 2013 – 2015 m. EK priekaištavo, kad remiamos smulkios ir vidutinės įmonės nebuvo tinkamai kontroliuojamos. Valdžia argumentuoja, kad tuo metu neveikė Juridinių asmenų dalyvių …Daugiau »

Už nendrinukių saugojimą – parama

(Vilnius, sausio 3 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia kreiptis dėl paramos meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti. Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą meldinė nendrinukė gyvena šlapiose pievose vos penkiose pasaulio šalyse. Lietuvos ūkininkai kviečiami saugoti šiuos rečiausius giesmininkus. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės …Daugiau »

1 2 3 4 46