Ūkio ir verslo plėtrai – 19 mln. eurų

(Vilnius, rugsėjo 4 d.) Kaime dirbantys fiziniai asmenys ir mažos įmonės nuo spalio 2 d. jau vėl gali kreiptis ES paramos veiklai plėtoti. 2017 m. rugsėjo 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir …Daugiau »

Nacionalinėje žemės tarnyboje po pertvarkos tikimasi sutaupyti 240 tūkst. eurų per metus

(Vilnius, rugpjūčio 16 d.) Nuo šiandien pradeda veikti nauja Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) padalinių struktūra, pakeista siekiant gerinti NŽT veiklos kokybę bei užtikrinti taupų žmogiškųjų bei finansinių išteklių naudojimą. Nauja struktūra buvo patvirtinta atsakingai išnagrinėjus ir įvertinus tarnybos padalinių funkcijas, jų veiklos rodiklius bei efektyvumą. Po centrinio NŽT padalinio reorganizacijos beveik 30 proc. sumažėjo vadovaujančių …Daugiau »

Rapsų supirkimo kaina šiemet šiek tiek didesnė nei pernai

(Vilnius, rugpjūčio 14 d.) Naujo derliaus rapsų vidutinė supirkimo kaina liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje sudarė 349,87 EUR/t ir buvo 1,38 proc. didesnė negu praėjusių metų analogišku laikotarpiu. Lietuvoje grūdų supirkimo kainos šių metų liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje buvo mažesnės negu prieš mėnesį, tačiau didesnės negu prieš metus. Lietuvos grūdų supirkimo įmonės kviečius supirko …Daugiau »

Pieno supirkimo kainos stiebiasi viršun

(Vilnius, rugpjūčio 14 d.) Liepą vidutinė natūralaus (4,00 proc. riebumo ir 3,21 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 277,4 Eur už t. Per liepos mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo 4,1 proc. (birželį ji buvo 266,4 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina liepos mėnesį, palyginti su birželiu, padidėjo 5,3 proc. ir …Daugiau »

Paukštynai po aktyvistų protestų ketina daugiau pasakoti apie savo veiklą

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje  (VMVT) vykusio susitikimo su  Lietuvos paukštininkystės asociacijos atstovais metu, aptartos šio sektoriaus įmonių veiklos aktualijos, gyvūnų gerovės, produkcijos saugos ir kokybės užtikrinimo problematika ir perspektyvos. Asociacijos atstovai supažindinti su naujausių patikrinimų, susijusių su gyvūnų gerovės užtikrinimu paukštynuose, rezultatais. Svarstytos galimybės ne tik pilnai įgyvendinti privalomuosius teisės …Daugiau »

Puiki proga modernizuoti žemės ūkio valdas

(Vilnius, rugpjūčio 7 d.) Jau rugsėjo 4 d. prasidės paraiškų, skirtų žemės ūkio valdų modernizavimo paramai gauti, rinkimas. Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki spalio 31 d. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramą numatyta teikti …Daugiau »

Žemės ūkio valdoms atnaujinti ar plėsti – parama

(Vilnius, rugpjūčio 4 d.) Neseniai patvirtintos naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės. Jose  numatyta, kad parama bus teikiama ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams ir juridiniams asmenims. Paramos lėšomis …Daugiau »

Finansų ministras neatsisako idėjos didinti mokesčius žemdirbiams

(Vilnius, rugpjūčio 3 d.) Vyriausybė ketvirtadienį pristatė atnaujintą mokesčių sistemos permainų projektą. Kalbėdamas apie žemės ūkio sektorių finansų ministras Vilius Šapoka sutinka  nusileisti tik tiek, kad būtų nustatytas pereinamasis laikotarpis žemdirbiams. Į bendrą apmokestinimo sistemą norima įtraukti tuos ūkininkus, kurių metinės pajamos viršija 45 tūkst. eurų (PVM registracijos ribą), taip pat žemės ūkio veiklą vykdančias įmonės, …Daugiau »

Paramos gavėjams NMA primena apie darbus, kuriuos būtina atlikti rugpjūtį

(Vilnius, rugpjūčio 3 d.) Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku. Būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos. Šiais metais tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytas vėlesnis šienavimo darbų atlikimo terminas pareiškėjams, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra įregistravę …Daugiau »

Už dalyvavimą renginiuose – valstybės parama

(Vilnius, rugpjūčio 3 d.) Žemės ūkio ministerija skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą dalyvauti renginiuose užsienio valstybėse. Paraiškas gali teikti dalyvavimo žemės ūkio ir (ar) maisto produktų renginiuose (parodose, mugėse, pristatymuose, verslo misijose) užsienio valstybėse organizavimu užsiimantis ūkio subjektas arba pats renginiuose dalyvaujantis ūkio subjektas. Galutinis pagalbos gavėjas – pirmine gamyba ir (arba) perdirbimu ir …Daugiau »

1 2 3 4 77