Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos dalyviai gali vėl siekti paramos

(Vilnius, liepos 27 d.) Nuo rugpjūčio 1 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos iki spalio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Tai jau antrasis paraiškų priėmimo etapas šiais metais. Paramos pagal KPP priemonę …Daugiau »

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybai plėsti – 10 mln. eurų

(Vilnius, liepos 27 d.) Lietuvos pramonės įmonėms atsiveria dar viena galimybė sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą bei taip prisidėti prie aplinkos saugojimo. Ūkio ministerija kviečia šias įmones įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pirmuoju kvietimu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms …Daugiau »

Supaprastinus investicijų įsigijimo tvarką, nebeliko pirkimo apklausos būdu

(Vilnius, liepos 27 d.) Atnaujintos administravimo bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, taikomos projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones vykdytojams, palengvina bei paspartina projektų įgyvendinimą. Prie teisės aktų, sumažinančių administracinę naštą projektų vykdytojams, pakeitimų prisidėjo ir Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Naujos nuostatos dėl pirkimų taikomos paraiškoms, pateiktoms nuo š. m. …Daugiau »

Svarbiausios ekologinio ūkininkavimo taisyklių naujovės

(Vilnius, liepos 24 d.) Liepą žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais. Taisyklės buvo papildytos reikalavimu visoje valdoje laikytis žemės veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, išskyrus reikalavimus, taikomus žaliajam ir juodajam pūdymui. Taip pat liepą buvo …Daugiau »

Planuojame žieminių rapsų sėją

  (Panevėžys, liepos 24 d. ) Žieminių rapsų auginimo ūkinė filosofija remiasi teiginiu: „būtina sugebėti taip pasėti ir prižiūrėti pasėlius, kad jų peržiemojimo tikimybė būtų aukštesnė nei 75-80 proc.”. Tai – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių šių augalų pasėlių plotus Lietuvos ūkiuose. O pasiruošimą žieminių rapsų sėjai didele dalimi lemia priešsėliai ir jų derliaus nuėmimo eiga. …Daugiau »

Derybose dėl BŽŪP ateities Lietuva grumsis kartu su Vyšegrado grupe

(Vilnius, liepos 20 d.) Šią savaitę Briuselyje susitiko Lietuvos, Latvijos ir Vyšegrado grupės šalių  – Čekijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos  –  žemės ūkio ministrai. Šių šalių požiūris į ES bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) po 2020 m. buvo įtvirtintas bendroje deklaracijoje, kurios pasirašymą inicijavo Lietuva. „Šis susitikimas labai svarbus įsibėgėjant parengiamosioms diskusijoms dėl BŽŪP ateities. …Daugiau »

Kaune gausėja prekiautojų mėlynėmis

(Kaunas, liepos 20 d.) Kaune žmonės jau prekiauja miške rinktomis mėlynėmis. „Miške jų nėra gausu, todėl ir kaina tokia“, – kalbėjo viena rinkėja turgelyje prie Čečėnijos aikštės. Už litrą uogų šioje turgavietėje prašoma 5 eurų. Čia pat parduodamos mėlynių giminaitės, ūkiuose augintos šilauogės yra gerokai brangesnės – 8 eurai. Juodieji serbentai kainuoja apie 2 eurus. …Daugiau »

Už sutvarkytus žemės plotus galima tikėtis paramos

(Vilnius, liepos 19 d.) Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui, žemdirbiai raginami nedelsti ir pranešti apie sutvarkytus buvusius netinkamus paramai žemės plotus arba naujus netinkamus paramai žemės plotus. Žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos deklaruoti, privalo iki …Daugiau »

Pakeistos „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės

(Vilnius, liepos 19 d.) Supažindiname su pagrindiniais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimais, kurie galioja nuo 2017 m. teikiamoms paraiškoms. Pagal paminėtą priemonę remiama 11 veiklų: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios …Daugiau »

Augalininkystės projektams už kreditus suteikta daugiausiai garantijų

(Vilnius, liepos 14 d.) Per pirmąjį šių metų pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 13,1 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 93 garantijas už 7,8 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 7 mln. Eur. …Daugiau »

1 2 3 4 76