Austrijoje – diskusijos dėl BŽŪP

(LIncas, spalio 12 d.) Spalio 10 – 12 dienomis Lince (Austrija) COPA-COGECA vyksta Europos žemdirbių kongresas „Maitiname Europos ateitį“. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai atstovauja prezidentas Petras Puskunigis ir direktoriaus pavaduotojas Eimantas Pranauskas. Renginyje dalyvauja ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas bei tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė. Taip pat ir COGECA viceprezidentas Mindaugas Maciulevičius. Vakar …Daugiau »

NMA kviečia suskubti teikti paskutiniąsias paraiškas dėl paramos

(Vilnius, spalio 12 d.) Spalio 31 d. baigiasi paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimo terminas, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Po šios dienos paraiškos nebus priimamos. Šiais metais ūkininkai paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas galėjo teikti pavėluotai iki liepos …Daugiau »

Žemdirbiai ir kaimo verslininkai šiemet su garantijomis skolinosi daugiau

(Vilnius, spalio 11 d.) Per tris šių metų ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 21,1 mln. Eur kreditų suteikė 158 garantijas už 14,4 mln. Eur. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Bendra šiemet suteiktų garantijų suma …Daugiau »

Lietuvos bankas padidino BVP augimo prognozę, bet perspėja apie grėsmes

(Vilnius, spalio 11 d.) Lietuvos bankas (LB) padidino šių ir kitų metų šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę ir skelbia, kad šiemet BVP didės 3,4 proc. (prognozuota 3,2 proc.), o kitais metais – 2,8 proc. (2,7 proc.). LB pranešė, kad ūkio augimas Lietuvoje tebėra spartus, o darbo rinka, ypač didmiesčiuose, jau įkaitusi dėl darbuotojų trūkumo. …Daugiau »

Ūkininkus gretai pasieks tiesioginių išmokų avansai

(Vilnius, spalio 8 d.) Kitą savaitė, spalio 16 d., pradedami mokėti tiesioginių išmokų avansai už 2018 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Planuojama, kad avansai – 241,2 mln. eurų – pasieks pareiškėjus iki lapkričio 30 d. Likusi tiesioginių išmokų dalis į pareiškėjų sąskaitas bus pevedama nuo gruodžio 1 d. Lietuva kartu su kitomis …Daugiau »

Gaunantys paramą už nepalankias ūkininkauti vietoves tuoj sulauks avanso, jei tik neturi skolų

(Vilnius, spalio 5 d.) Netrukus, nuo spalio 16 d., Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda mokėti ne tik tiesioginių išmokų, bet ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ avansinę dalį. Tačiau avansas kaimo plėtros programos dalyviams gali būti mokamas tik tuo atveju, jei pastarieji neturi …Daugiau »

Savivaldybės galės nemažinti apsukų žemės ūkio reikalams

(Vilnius, spalio 5 d.) Kitais metais savivaldybėms skiriamas finansavimas valstybinėms žemės ūkio funkcijoms vykdyti mažėti neturėtų. Tai patvirtinta ketvirtadienį vykusiame Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių žemės ūkio skyrių vadovų susitikime, vykstančiame kiekvieną mėnesį. Planuojama, kad ateinančiais metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti bus skirta 8,4 mln. Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos …Daugiau »

Žemės ūkio bendrovių argumentai, kodėl nevertėjo riboti tiesioginių išmokų didiesiems

(Vilnius, spalio 3 d.) Ketvirtadienį Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) prezidiumo posėdyje svarbiausias dienotvarkės klausimas bus Bendrosios žemė ūkio politikos finansavimas po 2020 m. „Išklausysime, kokių naujienų iš Briuselių parvežė žemės ūkio viceministras Venantas Griciūnas“, – portalui „Agroeta“ sakė LŽŪBA generalinis direktorius Jonas Sviderskis. Jis vylėsi, kad ne tik bus teisingesnės išmokos visų ES šalių …Daugiau »

Greitai ūkininkus pasieks tiesioginių išmokų avansas

(Vilnius, spalio 1 d.) Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Šiais metais pirmą kartą avansinių išmokų taip pat sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių …Daugiau »

NMA pataria negudrauti – įtartinus duomenis tikrins akyliau

(Vilnius, rugsėjo 27 d.) Pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklės. Atkreipiame ūkininkų dėmesį į taisyklių patikslinimą, kada paraiška gali būti vertinama vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų nustatymo metodika. Jei vertinant paraišką įtariama, kad pareiškėjas sumažino ankstesniais metais deklaruotą pagal priemonę plotą, siekdamas gauti …Daugiau »

1 2 3 4 101