Bitininkams paskirstyta parama, susipažinkite su jų sąrašu

(Vilnius, birželio 13 d.) Bitininkai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikę paraiškas paramai gauti, jau informuojami apie paramos skyrimą. Su sąrašu galite susipažinti čia. Parama 2018 m. atiteks 897 bitininkystės sektoriaus atstovams. Jiems bus išmokėta apie 648 tūkst. eurų.

2018 m. pradžioje bitininkai teikė paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ ir „Rinkos stebėsena“. Iš viso pateiktos ir įvertintos 1054 paramos paraiškos.

Daugiausia – 434 – pareiškėjų sulauks paramos įsigyti aviliams ir atkurti bei plėsti bitynus pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“.

Priemone „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ siekiama užtikrinti kokybiškų bitininkystės produktų tiekimą rinkai. Šia parama galės pasinaudoti 356 bitininkai.

52 pareiškėjams skirta parama didinti bičių šeimų produktyvumą efektyviau panaudojant natūralias bičių ganyklas (priemonė „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“).

Paramos varozės kontrolei vykdyti sulauks 46 bitininkų draugijos.

Taikomiesiems moksliniams tyrimams atlikti parama skirta keturioms mokslinėms institucijoms. Taip pat keturioms bitininkus vienijančioms organizacijoms bus mokama parama už mokymų ir kitos šviečiamosios veiklos apie bitininkystės sektorių vykdymą. Vienam paramos gavėjui skirta parama pagal priemonę „Rinkos stebėsena“, kurios tikslas stebėti bitininkystės sektoriaus pokyčius, rinkti informaciją apie Lietuvos bitynų dydžius, gaminamos produkcijos rūšis, surenkamą produkciją, bičių sveikatingumą, bitynų aprūpinimą inventoriumi, bitininkų amžių, jų kvalifikaciją ir kt.

Apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo visi pareiškėjai informuojami asmeniškai.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.