Bedarbiais galės būti ir smulkūs ūkininkai

(Vilnius, gegužės 16 d.) Bedarbio statusą galės įgyti asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, kai jų žemės ūkio valdos ar ūkio dydis sudaro mažiau nei 4 ekonominio dydžio vienetus (EDV). Taip antradienį nusprendė Seimas, pritaręs Užimtumo įstatymo pataisoms. Tokiu būdu siekiama mažinti socialinę atskirtį ir padėti integruotis į darbo rinką individualią žemės ūkio veiklą užsiimantiems žmonėms, kurie iš šios veiklos gauna labai mažas pajamas.

Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis, šių metų pradžioje buvo įregistruota beveik 107 tūkst. asmenų, kurių valdų dydis mažesnis už 4 EDV. „Sodros“ duomenimis, 43 proc. arba 45,9 tūkst. žemės ūkio valdą ar ūkį, kurių ekonominis dydis mažesnis nei 4 EDV, įregistravusių asmenų yra dirbantys pagal darbo sutartis arba yra darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektai.

„Įvertinus tai, kad darbo biržoje registruojasi ir nedarbo socialinio draudimo išmokas gauna apie 10 proc. visų dirbančių asmenų, daroma prielaida, kad apie 4,6 tūkst. netekę darbo galėtų kreiptis dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos gavimo, kuriai išmokėti papildomai reikėtų iki 5,3 mln. eurų, atsižvelgiant į tai, kad vidutinė išmokos suma yra 279,1 eurų, o vidutinė mokėjimo trukmė – 4,1 mėn.“, – rašyta įstatymo pataisų rengėjų Algirdo Butkevičiaus ir Rimantės Šalaševičiūtės aiškinamajame rašte.

Jie teigia ,kad bendraujant su gyventojais, savivaldybių seniūnais buvo gauti paklausimai, nusiskundimai dėl tokių atvejų, kai asmenys, turėdami žemės ūkio valdą, pagal reikalavimus ją prižiūri, tačiau nevykdo jokios veiklos, negauna pajamų arba gauna sąnaudų nepadengiančias pajamas, jie dirba ir yra draudžiami nedarbo socialiniu draudimu, tačiau, pagal šiuo metu galiojančias Užimtumo įstatymo nuostatas, netekus darbo, neturi galimybės būti bedarbiais, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ar užimtumo didinimo programose ir gauti nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Iki šiol bedarbio statusas nebūdavo suteikiamas arba panaikinamas visiems, be išimties, fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą, ūkininko ūkį ar ūkinius gyvūnus arba tapę ūkininko partneriu ar žemės ūkio valdos partneriu, t. y. vykdo individualią žemės ūkio veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar iš šios veiklos gaunamos pajamos (jei tokių gaunama) padengia sąnaudas ir užtikrina bent minimalų pragyvenimo lygį.

 Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.