Almonas Gutkauskas: kaip mes priversti medžioti informaciją

Štai žmonės sujudo dėl miškų, nors medija mus ramina, kad su miškais viskas gerai, kad čia tik keliama isterija. Tuomet pamėginame įeini į Aplinkos ministerijos interneto svetainę. Joje susirasti grafą „Miškai“. Ten savo akimis tarsi galėtume sužinoti viską apie Lietuvos miškus. Koks yra Lietuvos miškų fondas, miško fondo žemė, miško žemė, apaugusi mišku žemė (medynai) ir taip toliau. Tačiau atsivertę Aplinkos ministerijos interneto svetainę ir susiradę grafą „Miškai“, tokios informacijos viename ar dvejuose lapuose nerasime. Nors tiksliai žinau, kad tokia apskaita buvo vedama dar nuo 1956 metų. Turiu, pavyzdžiui, išsamią informaciją iki 1993 m. sausio 1-os dienos.

Arba štai dažnai kalbama apie Lietuvos didžiažemius. Kitomis aktualiomis žemdirbių temomis… Pavyzdžiui, kad pernai žemės ūkio kultūrų derlius nukentėjo dėl nuolatinių liūčių, o šiais metais – dėl sausros. Na, taip pat įeiname į Žemės ūkio ministerijos interneto svetainę, susiradę skiltį „Veiklos sritis“. Ir ką? Ogi nieko nepešime.

Nėra kompaktiškai pateikta, dažną žmogų dominanti svarbi informacija apie žemės ūkį. Ta informacija turėtų būti pateikta paprastai, suprantamai ir glaustai su svarbiausiais paprastą žmogų dominančiais rodikliais.

Dar kitas pavyzdys – praėjusią savaitę kilęs skandalas dėl ekologiškų produktų sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“. Apsilankęs šios įstaigos svetainėje žmogus taip pat negaus glaustos informacijos, kuri būtų pateikta „Ekoagros“ tituliniame interneto puslapyje. Pavyzdžiui, apie ekologinio žemės ūkio dinamiką (ūkių, įmonių skaičius, plotas). Tituliniame lape – kiek įmonė yra sertifikavusi užsienyje, kokiose valstybėse (skaičius, plotas). Naujasis „Ekoagros“ vadovas Gintautas Labanauskas, matyt, gavo tokį palikimą ir jo rankos prie įmonės tinklalapio kol kas tikriausiai dar nepriėjo.

Šiandien, manau, žmogus internetą naudoja ne tik delfyje panaršyti. Tikras savo srities specialistas visą jam reikiamą informaciją susirinks iš ne vienos interneto svetainės, konferencijų medžiagos. Bet galbūt valstybės institucijoms vertėtų pagalvoti ir apie kitus žmones, kurie šiandien jau turi internetą. Kad ta informacija būtų maksimaliai sukoncentruota.

Almonas Gutkauskas

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.