Afrikinis kiaulių maras sumažino kainas

(Vilnius, liepos 30 d.) 2014 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos įmonėse sumažėjo kiaulienos ir avienos skerdimo apimtys, tačiau galvijienos – padidėjo, praneša skelbia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro leidinys “Agro rinka”. Per pirmąjį pusmetį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 74,892 tūkst. galvijų ir pagaminta 18,961 tūkst. t galvijienos skerdenų, atitinkamai 4,1 ir 7,6 proc. daugiau nei 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius sudarė 86,1 proc. ir išliko beveik nepakitęs, lyginant su 2013 m. pirmuoju pusmečiu (84,9 proc.). 2014 m. sausio–birželio mėn. vidutinė galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 388,44 Lt/100 kg, o supirkimo pagal skerdenas – 858,31 Lt/100 kg – 14 proc. mažesnės kainos nei 2013 m. pirmąjį pusmetį. Savo ruožtu kiaulių skerdimo apimtys per pirmąjį pusmetį Lietuvos įmonėse sudarė 416,42 tūkst. vnt. ir buvo 5,0 proc. mažesnės nei 2013 m. I pusmetį. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 32,23 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 6,2 proc. mažiau nei 2013 m. pirmąjį pusmetį. Dėl afrikinio kiaulių maro kiaulių supirkimo kainos 2014 m. pirmąjį pusmetį mažėjo. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių supirkimo pagal skerdenas kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 566,12 Lt/100 kg, o pagal gyvąjį svorį – 411,07 Lt/100 kg ir buvo atitinkamai 5,2 proc. ir 6,6 proc. mažesnės nei 2013 m. pirmąjį pusmetį.

2014 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,328 tūkst. avių – 6,0 proc. mažiau, lyginant su 2013 m. atitinkamu laikotarpiu. Avienos skerdenų gamyba Lietuvoje sumažėjo 15,3 proc. ir sudarė 40,18 t. Vidutinė avių supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 1 724,42 Lt/100 kg (skerdenų svorio) ir 551,81 Lt/100 kg (gyvojo svorio) – atitinkamai 12,4 proc. didesnė ir 4,0 proc. mažesnė kaina nei 2013 m. I pusmetį – atitinkamai 1 534,09 (skerdenų svorio) ir 574,67 Lt/100 kg (gyvojo svorio).

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.