Ūkininkų valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų aktualijos 2019-aisiais

Kaip ir žadėjau prieš dvi savaites, rašau Jums apie ūkininkų valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokas ir jų pasikeitimus nuo 2019 m. sausio 1 d.

Lietuvoje įvykdžius valstybinio socialinio draudimo ir mokesčių reformas, ūkininkų mokesčiai ir įmokos dar daugiau suvienodintos su kitų fizinių asmenų, užsiimančių individualia veikla, apmokestinimo nuostatomis.

Ūkininkai pagal prievoles valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimą suskirstyti į tris grupes:

 • Ūkininkai, privalomai nedraudžiami valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokomis;
 • Ūkininkai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir nedeklaruoja pajamų;
 • Ūkininkai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir deklaruoja pajamas.

Privalomai valstybiniu socialiniu draudimu nedraudžiami ūkininkai, kurių ūkis mažesnis nei 4 EDV.

Sveikatos draudimo įmokas turi mokėti visi ūkininkai, tačiau tie, kurių ūkis ne didesnis nei 2 EDV moka mažesnes įmokas – 2,33 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA). Šie ūkininkai privalomai valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėti neprivalo.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

Ūkininkai, kurių ekonominis dydis yra 4 EDV ir didesnis, draudžiami:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės draudimu.

VSD įmokų tarifas yra 12,52 proc. Jeigu ūkininkas papildomai kaupia privačiuose pensijų fonduose, tarifai yra šie:

 • 14,32 proc. jei kaupia pensijai papildomai 1,8 proc.;
 • 15,52 proc. jei kaupia pensijai papildomai 3 proc..

Ūkininkai, kurie metams pasibaigus deklaruoja (privalo deklaruoti) savo pajamas, įmokas moka nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų, bet ne didesnių nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.

Ūkininkai, kurie pasibaigus metams, nedeklaruoja savo pajamų, įmokas moka nuo MMA.

Ūkininkai bei jų partneriai deklaruoti metines pajamas privalo, jeigu jie:
– yra įregistruoti arba mokestiniu laikotarpiu privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais arba

– nėra įregistruoti ir neprivalo mokestiniu laikotarpiu registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, tačiau didesnę nei 3000 Eur žemės ūkio veiklos pajamų sumą per mokestinį laikotarpį yra gavę iš gyventojų ar iš šaltinio užsienio valstybėje.

Deklaruoti pajamų neprivalo tie ūkininkai ir jų partneriai, kurie mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, jeigu jie žemės ūkio veiklos pajamas gavo tik iš Lietuvos juridinių asmenų (vientų)  ir nesvarbu, kokia suma yra gauta.

Ūkininkai gali mokėti įmokas kas mėnesį arba metams pasibaigus.

 • Ūkininkai, kurie yra Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai, gali įmokas mokėti kas mėnesį nuo pačių pasirinktos sumos, bet per metus gali sumokėti ne nuo didesnės sumos kaip 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai (VDU), galioję praėjusiais metais.
 • Ūkininkai, kurie nėra Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai, kas mėnesį gali mokėti VSD įmokas nuo MMA. Šiuo metu MMA yra 555 Eur, tad mėnesio VSD įmokos bus 555 x 12,52 proc. = 69,49 Eur.

Metinės maksimalios ūkininkų, kurie turi deklaruoti pajamas, VSD įmokos 2019 metais yra šios:

 • VSD – 6 116,85 Eur;
 • VSD – 6 996,27 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 1,8 proc);
 • VSD – 7 582,54 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 3 proc);

Jeigu ūkininko ūkio veikla nuostolinga, įmokų mokėti neprivaloma, tačiau jis neįgyja stažo pensijai ir pašalpoms gauti.

Metinės ūkininkų, kurie nedeklaruoja pajamų, įmokos 2019 metais yra šios:

 • VSD – 833,83 Eur;
 • VSD – 953,72 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 1,8 proc);
 • VSD – 1033,64 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 3 proc);

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD)

PSD įmokas ūkininkai privalo mokėti kas mėnesį, jeigu nėra kitur drausti sveikatos draudimu, pavyzdžiui dirba pagal darbo sutartį, yra pensininkas ir kt.

PSD įmokų dydžiai 2019 m. yra šie:

6,98 proc. jei žemės ūkio valda, už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra  didesnis nei 2 EDV.

 • 38,74 Eur (555 x 6,98 proc.).

2,33 proc. jei EDV mažesnis už 2 EDV.

 • 12,93 Eur (555 x 2,33 proc.).

Minimalus metinis PSD įmokos dydis:

 • 464,88 Eur (555 Eur x 6,98 proc. X 12)
 • 155,16 Eur (555 Eur x 2,33 proc. X 12). Kai EDV lygus 2 arba mažesnis. 

Maksimalus metinis PSD įmokos dydis ūkininkams, kurie deklaruoja pajamas yra 6,98 proc. nuo 43 VDU, t. y. 3 410,19 Eur.

Linkiu nepaklysti šių įmokų labirintuose ir teisingai jas sumokėti.

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.